Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika o upravljanju voda

datum: 13.03.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Celovito upravljanje voda je proces, v katerem se srečujejo najrazličnejši interesi. Zanj je odgovorna država, ki z Načrti upravljanja voda opredeljuje ukrepe, da se stanje voda ne bi poslabšalo oz. bi dosegli ciljno dobro stanje. Območje Goriške regije skoraj v celoti ustreza povodju Soče, ki zajema tudi vse pritoke (Idrijca, Vipava …).

Namen evropskega projekta SPARE programa Interreg Območje Alp je podpora strateškemu odločanju in načrtovanju na območju alpskih rečnih ekosistemov. Slovenski projektni partner je Inštitut za vode Republike Slovenije, Posoški razvojni center pa sodeluje kot zunanji izvajalec na pilotnem območju.

V okviru dela na pilotnem območju, ki zajema celotno povodje reke Soče, nameravamo podpreti delovanje Fundacije za Sočo, katere namen je okrepiti vključevanje lokalnih deležnikov in prebivalstva v procese odločanja na področju upravljanja voda.

Eden izmed potrebnih korakov je sledeči spletni vprašalnik, ki nam bo pomagal priti do boljšega razumevanja stanja in možnosti vključevanja v procese upravljanja voda in obvodnega prostora.

 

Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in s klikom na povezavo pričnete z izpolnjevanjem vprašalnika.

Vprašalnik je na voljo za izpolnjevanje najmanj do 31.3.2017.

 

Kontaktna oseba: Miro Kristan

Več informacij: miro.kristan@prc.si

 

logo vprašalnik vode 2017

 

 <<nazaj